MUNCITOR NECALIFICAT

Cerințe:

- DIPLOMĂ PENTRU STUDII MEDII(DIPLOMĂ DE 10/12 CLASE)
- CĂUTĂM OAMENI HARNICI ȘI SERIOȘI , DORNICI SĂ ÎNVEȚE
- RESPONSABILITATEA, PUNCTUALITATEA, ORDINEA ȘI DISCIPLINA SUNT ABILITĂȚILE CANDIDATULUI IDEAL
- DISPONIBILITATEA DE A LUCRA ÎN SCHIMBURI ESTE NECESARĂ
- ÎNVĂȚAREA PROCESULUI DE LUCRU VĂ ESTE ASIGURAT PRIN ȘCOLARIZARE LA LOCUL DE MUNCĂ.


Responsabilități:

- ATENȚIA SPORITĂ ASUPRA UTILAJELOR ȘI A BUNEI FUNCȚIONĂRI A ACESTORA PE TOT PARCURSUL PROCESULUI DE LUCRU
- INDEMÂNARE ȘI SIMȚ PRACTIC
- ATENȚIA SPORITĂ ASUPRA CALITĂȚII PRODUSELOR FABRICATE ESTE RESPONSABILITATEA DE BAZĂ A ACESTUI POST


Alte informații:

- SALARUL MINIM OFEIT DE CĂTRE SOCIETATEA NOASTRA ESTE DE 2230 DE LE
- PRIMELE ȘI BONUSURILE SE OFERĂ ÎN FUNCȚIE DE CAPACITATEA ANGAJATULUI DE A AJUNGE LA UN NIVEL RIDICAT DE PERFORMANȚĂ
- MEDIU DE LUCRU COMPETITIVMAISTRU / ȘEF DE ECHIPĂ / COORDONATOR ACTIVITĂȚI PRODUCȚIE

Cerințe:

- ABILITĂȚI TEHNICE
- APTITUDINI DE COMUNICARE ȘI DE LUARE A DECIZIILOR
- SPIRIT DE OBSERVAȚIE
- CAPACITATEA DE ÎNTELEGERE A PROBLEMELOR APĂRUTE PE PARCURSUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII ȘI DE GĂSIRE A SOLUȚIILOR
- CAPACITATEA DE EXPRIMARE SCRISĂ
- SPIRIT DE ECHIPĂ
- BUNE ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI PUTERE DE CONVINGERE


Responsabilități:

- COORDONAREA PERSONALULUI AFLAT ÎN SUBORDINE
- INTERVENȚIA PROMPTĂ ȘI RAPIDĂ ÎN CAZUL APARIȚIEI UNOR PROBLEME
- ASIGURAREA INTERVENȚIILOR RAPIDE ÎN CAZUL DEFECȚIUNILOR APĂRUTE PE PARCURSUL PROCESULUI DE PRODUCȚIE


Alte informații:

- SALAR NEGOCIABIL ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚELE DOBÂNDITE ȘI CAPACITATEA ANGAJATULUI DE A AJUNGE LA UN NIVEL RIDICAT DE PERFORMANȚĂ
- MEDIU DE LUCRU COMPETITIVDISPECER

Cerințe:

- STUDII MEDII , DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE (DIPLOMĂ DE 12 CLASE/ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT)
- CUNOȘTINȚE DE OPERARE PC (PACHET MICROSOFT)
- BUNE ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI PUTERE DE CONVINGERE
- SPIRIT ORGANIZATORIC
- CAPACITATEA DE A LUCRA ÎN CONDIȚII DE STRES ȘI TERMENE LIMITĂ
- DISPONIBILITATEA DE A LUCRA ÎN SCHIMBURI


Responsabilități:

- GESTIONAREA ȘI COMPLETAREA RAPOARTELOR ZILNICE DE PRODUCȚIE
- GESTIONAREA ZILNICĂ A RAPORTELOR DE INTERVENȚIE
- ASIGURAREA MATERIALELOR CONSUMABILE NECESARE SECTOARELOR DE LUCRU
- ATENȚIE SPORITĂ PE TOATĂ DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII


Alte informații:

- SALARIUL NEGOCIABIL ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ ȘI CAPACITATEA ANGAJATULUI DE A AJUNGE LA UN NIVEL RIDICAT DE PERFORMANȚĂ
- MEDIU DE LUCRU COMPETITIVINGINER

Cerințe:

- DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE ÎN DOMENIUL INGINERIEI
- CUNOȘTINȚE TEHNICE
- CAPACITATE DE ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ, CAPACITATE ÎN GĂSIREA SOLUȚIILOR
- ASIGURAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR EXECUTATE
- CLARITATE ÎN PREZENTAREA PROIECTELOR DE LUCRU, METICULOZITATE ȘI ONESTITATE


Responsabilități:

- COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR MEMBRILOR ECHIPEI DIN SUBORDINE
- MONITORIZAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII MUNCII PRESTATE DE MEMBRII ECHIPEI
- REALIZAREA DESENELOR TEHNICE (LA NEVOIE)
- RESPECTAREA ȘI OFERIREA AJUTORULUI PENTRU REALIZAREA PROCEDURILOR DE LUCRU


Alte informații:

- SALAR NEGOCIABIL ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ
- MEDIU DE LUCRU COMPETITIVȘEF DEPARTAMENT

Cerințe:

- DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE
- CAPACITATE DE ANALIZĂ, COORDONARE ȘI ORGANIZARE
- CAPACITATEA DE A LUCRA ÎN ECHIPĂ ȘI ÎN CONDIȚII DE STRES


Responsabilități:

- COORDONAREA SECTORULUI AFLAT ÎN SUBORDINE
- ANALIZAREA PROBLEMELOR ȘI GĂSIREA SOLUȚIILOR CU RAPIDITATE SPORITĂ
- ASIGURAREA RESPECTĂRII PROGRAMĂRILOR DE PRODUCȚIE
- REALIZAREA ANALIZELOR DE PRODUCȚIE PENTRU SECTORUL DIN SUBORDINE
- IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR DE LUCRU ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII LOR


Alte informații:

- SALARIUL NEGOCIABIL ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ
- MEDIU DE LUCRU COMPETITIVSPECIALIST CTC

Cerințe:

- DIPLOMĂ DE STUDII ȘI EXPERIENȚĂ MINIMĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII
- PERSOANĂ PROACTIVĂ, PUNCTUALĂ, ORGANIZATĂ, ATENTĂ LA DETALII
- ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE
- RAPIDITATE ȘI FLEXIBILITATE ÎN ÎNDEPLINIREA TASK-URILOR
- GRAD SPORIT DE ASIMILARE A CUNOȘTINȚELOR NOI
- CUNOȘTINȚE TEHNICE
- EXPERIENȚĂ ÎN CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE ÎN DOMENIUL INDUSTRIAL CONSTITUIE UN AVANTAJ
- CUNOȘTINȚE DE OPERARE PC (PACHET MICROSOFT –Excel, Word)


Responsabilități:

- EFECTUEAZĂ RECEPȚIA DIN PUNCT DE VEDERE AL APROVIZIONATELOR
- EFECTUEAZĂ INSPECȚII PE TOT PARCURSUL FLUXULUI TEHNOLOGIC
- ÎNTOCMEȘTE/COMPLETEAZĂ DUPĂ CAZ RAPOARTE DE NECONFORMITATE, CERERI DE OPRIRE A PROCESULUI DE FABRICAȚIE, FIȘE DE CONTROL
- RAPORTEAZĂ ȘEFULUI DE DEPARTAMENT DEFECTELE/INCIDENTELE APĂRUTE ÎN TOATE PUNCTELE DE INSPECȚIE
- MENȚINE EVIDENȚA DOCUMENTELOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR DIN DOMENIUL CALITĂȚII REALIZÂND ȘI INSTRUIRI ALE PERSONALULUI


Alte informații:

- SALARIUL MINIM NET ASIGURAT PENTRU PERSOANELE CU STUDII SUPERIOARE ESTE DE 2500 DE LEI
- GRILA DE SALARIZARE ESTE ÎN 4 TREPTE
- ÎNCADRAREA ÎN TREAPTĂ VA FI FACUTĂ ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂSPECIALIST STANDARDIZARE

Cerințe:

- DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE (LICENȚĂ/MASTER)
- CUNOȘTINȚE OPERARE PC: PACHET MICROSOFT OFFICE
- DORINȚĂ DE ÎNVĂȚARE
- ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI DE COLABORARE
- ADAPTABILITATE, FLEXIBILITATE, CORECTITUDINE, ORDINE,DISCIPLINĂ, IMPLICARE, SERIOZITATE
- DISCERNĂMÂNT ȘI CAPACITATE DE A REZOLVA SARCINILE PRIMITE


Responsabilități:

- VERIFICĂ, ÎNTOCMEȘTE, ACTUALIZEAZĂ, DISTRIBUIE PROCEDURILE DE LUCRU DIN/ÎN DEPARTAMENTELE DE PRODUCȚIE ȘI NU NUMAI
- VERIFICĂ, ÎNTOCMEȘTE, ACTUALIZEAZĂ ȘI DISTRIBUIE MATRICILE DE RESPONSABILITĂȚI PENTRU POSTURILE DISPONIBILE DIN/ÎN DEPARTAMENTELE DE LUCRU
- ȘCOLARIZAREA PERSOANELOR VENITE ÎN PROBĂ DE LUCRU ȘI ȘCOLARIZAREA PERSONALULUI NOU ANGAJAT (MOD DE LUCRU/PORNIRE UTILAJ)
- ELABORAREA, REVIZUIREA, CREAREA, DISTRIBUIREA FORMULARELOR, NOTELOR INTERNE, DOCUMENTELOR, AFIȘELOR STANDARDIZATE


Alte informații:

- SALARUL MINIM NET ASIGURAT PENTRU PERSOANELE CU STUDII SUPERIOARE ESTE DE 2500 DE LEI
- AVEM O GRILĂ DE SALARIZARE ÎN 4 TREPTE. ÎNCADRAREA PE TREAPTĂ VA FI FĂCUTĂ ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂINGINER AUTOMATIZĂRI

Cerințe:

- ABSOLVENT DE STUDII SUPERIOARE TEHNICE: FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE
- EXPERIENTA PROFESIONALA : CU SAU FĂRĂ
- EXPERIENTA DE LUCRU RELEVANTA CU ECHIPAMENTE INDUSTRIALE AUTOMATIZATE
- EXPERIENTA SI CUNOSTINTE IN DIAGNOZA SI CONFIGURARE ECHIPAMENTE AUTOMATIZARI PLC (SIEMENS – SIMATIC S7)
- CUNOSTINTE PLATFORME SCADA
- CUNOSTINTE SCHEME ELECTRICE TABLOURI DE AUTOMATIZARI
- CUNOSTINTE PROTOCOALE DE COMUNICATIE INDUSTRIALA
- CUNOSTINTE APLICATII SI PLATFORME SPECIFICE IN DOMENIUL AUTOMATIZARILOR
- CUNOASTEREA LIMBII ENGLEZE - NIVEL MEDIU
- CUNOSTINTE OPERARE PC: MICROSOFT OFFICE
- FOARTE BUNE ABILITATI DE ORGANIZARE SI PLANIFICARE SI COMUNICARE
- GANDIRE ANALITICA SI CAPACITATE DE SINTEZA
- INITIATIVA SI ABILITATI DE “PROBLEM SOLVING”
- ASUMAREA RASPUNDERII IN CADRUL PROIECTELOR GESTIONATE
- TENACITATE SI PERSEVERENTA
- DISPONIBILITATE DE A LUCRA IN SCHIMBURI


Responsabilități:

- PROIECTAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE
- PROGRAMAREA, INSTALAREA, TESTAREA SI IMPLEMENTAREA SOFTWAREULUI DE APLICATIE A SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE
- CONFIGURAREA SI RECONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR LA SCHIMBAREA PRODUSULUI IN FABRICATIE
- DEZVOLTAREA APLICATIILOR SCADA
- VERIFICAREA RETELEI DE COMUNICATIE SI ELIMINAREA EVENTUALELOR ERORI
- PROIECTARE CIRCUITELOR ELECTRICE, ADMINISTRAREA SI CORECTAREA SCHEMELOR ELECTRICE ALE INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE
- EXECUTAREA LUCRARILOR DE MENTENANTA PREVENTIVA, CURENTA, PROGRAMATA SAU CAPITALA CONFORM GRAFICULUI DE MENTENANTA STABILIT PE INSTALATII, UTILAJE SI ECHIPAMENTE
- VERIFICAREA SI FIXAREA PARAMETRILOR LIMITA DE FUNCTIONARE CONFORM PROIECT, DOCUMENTATIE TEHNICA SI NORMATIVE LEGALE IN VIGOARE PENTRU FIECARE EHIPAMENT ELECTRONIC SI/SAU DE AUTOMATIZARE
- MONITORIZAREA SISTEMATICA A FUNCTIONARII CORESPUNZATOARE A ECHIPAMENTELOR, LA PARAMETRII TEHNICI STABILITI, IN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU, IN VEDEREA IDENTIFICARII ANOMALIILOR DE FUNCTIONARE
- EFECTUAREA REGLAJELOR ATUNCI CIND I SE SEMNALEAZA NECESITATEA ACESTOR OPERATII
- PROPUNEREA DE SOLUTII DE DEPANARE SI OPTIMIZARE A INSTALATIILOR DE AUTOMATIZARE


Alte informații:

- SALARUL MINIM NET ASIGURAT PENTRU PERSOANELE CU STUDII SUPERIOARE ESTE DE 2500 DE LEI
- AVEM O GRILĂ DE SALARIZARE ÎN 4 TREPTE. ÎNCADRAREA PE TREAPTĂ VA FI FĂCUTĂ ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂINGINER CHIMIST

Cerințe:

- DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE (LICENȚĂ/MASTER)
- DISCERNAMANT SI CAPACITATEA DЕ A REZOLVA PROBLEMELE
- PUTERE DЕ DECIZIE SI ASUMAREA RESPONSABILITATII
- SPIRIT DЕ ORDINE SI DISCIPLINA
- USURINTA IN COMUNICARE
- ABILITATI PENTRU LUCRU IN ECHIPA
- DORINTA DЕ DEZVOLTARE A SUBORDONATIILOR SI CAPACITATEA DЕ DELEGARE
- CORECTITUDINE, FLEXIBILITATE
- REZISTENTA LA EFORT SI STRES
- PREOCUPARE PENTRU RIDICAREA NIVELULUI PROFESIONAL INDIVIDUAL


Responsabilități:

- ELIBERЕAZА DЕCLАRATII DE CONFORMITATЕ PENTRU PRODUSЕLE CHIMICЕ OBTINUTЕ
- PRELEVEAZA PROBE ȘI REALIZEAZĂ ANALIZE
- SUPRAVEGHEAZA APARATURA DE LABORATOR SI APARATELE DIN DOTARE CAND SUNT IN FUNCTIUNE
- INTOCMESTE RAPOARTELE DE INCERCARI PE BAZA ANALIZELOR EFECTUATE
- INTOCMESTE TRASABILITATEA PENTRU PRODUSELE OBTINUTE SI PENTRU MATERIILE PRIME
- TINE EVIDENTA, ELECTRONIC A DECLARATIILOR DE CONFORMITATE, RAPOARTELOR DE INCERCARE, LOTURILOR DE PRODUSE
- TINE EVIDENTA ANALIZELOR EFECTUATE ZILNIC
- INTOCMESTE COMANDA DE APROVIZIONARE PENTRU REACTIVI SI APARATURA DE LABORATOR
- TINE EVIDENTA STOCURILOR DE REACTIVI, PROBELOR MARTOR, PE LOTURI
- EXECUTA ANALIZE FIZICO-CHIMICE PENTRU PROBELE PRELEVATE SAU SOLICITATE DE CONDUCERE
- INREGISTREAZA REZULTATELE ANALIZELOR ÎN CAIETUL DE LUCRU AL DETERMINĂRII PE CARE O EFECTUEAZĂ
- EFECTUEAZA TRANSFERUL DE DATE DIN CAIETELE DE LUCRU ÎN REGISTRUL DE REZULTATE
- RĂSPUNDE DE MENŢINEREA LA ZI A REGISTRULUI DE REZULTATE ŞI DE CORECTITUDINEA ÎNREGISTRĂRILOR
- UTILIZEAZA CONFORM INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA LABORATORULUI, ASIGURAND BUNA EXPLOATARE SI INTRETINERE A ACESTORA
- URMĂREŞTE ÎNTREŢINEREA APARATURII PE CARE O UTILIZEAZĂ ŞI DACĂ ESTE CAZUL ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ ORICE DEFECŢIUNE RESPONSABILULUI DE ANALIZA
- ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ RESPONSABILULUI DE ANALIZA DE NECESITATEA PROCURĂRII DE MATERIALE (REACTIVI, STICLĂRIE, MATERIALE AUXILIARE) NECESARE EFECTUĂRII ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE
- ASIGURA UTILIZAREA JUDICIOASA A DOTARILOR SI CONSUMABILELOR UTILIZATE IN PROCESUL DE ANALIZA
- RASPUNDE SUB SEMNATURA DE CALITATEA ANALIZELOR EFECTUATE
- PREPARA REACTIVI PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE SI II INREGISTREAZA IN CAIETELE DE REACTIVI


Alte informații:

- SALARUL MINIM NET ASIGURAT PENTRU PERSOANELE CU STUDII SUPERIOARE ESTE DE 2500 DE LEI
- AVEM O GRILĂ DE SALARIZARE ÎN 4 TREPTE
- ÎNCADRAREA PE TREAPTĂ VA FI FĂCUTĂ ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ

JOIN OUR COMMUNITY