INGINER CHIMIST

Cerințe:

- DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE (LICENȚĂ/MASTER)
- DISCERNAMANT SI CAPACITATEA DЕ A REZOLVA PROBLEMELE
- PUTERE DЕ DECIZIE SI ASUMAREA RESPONSABILITATII
- SPIRIT DЕ ORDINE SI DISCIPLINA
- USURINTA IN COMUNICARE
- ABILITATI PENTRU LUCRU IN ECHIPA
- DORINTA DЕ DEZVOLTARE A SUBORDONATIILOR SI CAPACITATEA DЕ DELEGARE
- CORECTITUDINE, FLEXIBILITATE
- REZISTENTA LA EFORT SI STRES
- PREOCUPARE PENTRU RIDICAREA NIVELULUI PROFESIONAL INDIVIDUAL


Responsabilități:

- ELIBERЕAZА DЕCLАRATII DE CONFORMITATЕ PENTRU PRODUSЕLE CHIMICЕ OBTINUTЕ
- PRELEVEAZA PROBE ȘI REALIZEAZĂ ANALIZE
- SUPRAVEGHEAZA APARATURA DE LABORATOR SI APARATELE DIN DOTARE CAND SUNT IN FUNCTIUNE
- INTOCMESTE RAPOARTELE DE INCERCARI PE BAZA ANALIZELOR EFECTUATE
- INTOCMESTE TRASABILITATEA PENTRU PRODUSELE OBTINUTE SI PENTRU MATERIILE PRIME
- TINE EVIDENTA, ELECTRONIC A DECLARATIILOR DE CONFORMITATE, RAPOARTELOR DE INCERCARE, LOTURILOR DE PRODUSE
- TINE EVIDENTA ANALIZELOR EFECTUATE ZILNIC
- INTOCMESTE COMANDA DE APROVIZIONARE PENTRU REACTIVI SI APARATURA DE LABORATOR
- TINE EVIDENTA STOCURILOR DE REACTIVI, PROBELOR MARTOR, PE LOTURI
- EXECUTA ANALIZE FIZICO-CHIMICE PENTRU PROBELE PRELEVATE SAU SOLICITATE DE CONDUCERE
- INREGISTREAZA REZULTATELE ANALIZELOR ÎN CAIETUL DE LUCRU AL DETERMINĂRII PE CARE O EFECTUEAZĂ
- EFECTUEAZA TRANSFERUL DE DATE DIN CAIETELE DE LUCRU ÎN REGISTRUL DE REZULTATE
- RĂSPUNDE DE MENŢINEREA LA ZI A REGISTRULUI DE REZULTATE ŞI DE CORECTITUDINEA ÎNREGISTRĂRILOR
- UTILIZEAZA CONFORM INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU ECHIPAMENTELE DIN DOTAREA LABORATORULUI, ASIGURAND BUNA EXPLOATARE SI INTRETINERE A ACESTORA
- URMĂREŞTE ÎNTREŢINEREA APARATURII PE CARE O UTILIZEAZĂ ŞI DACĂ ESTE CAZUL ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ ORICE DEFECŢIUNE RESPONSABILULUI DE ANALIZA
- ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ RESPONSABILULUI DE ANALIZA DE NECESITATEA PROCURĂRII DE MATERIALE (REACTIVI, STICLĂRIE, MATERIALE AUXILIARE) NECESARE EFECTUĂRII ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE
- ASIGURA UTILIZAREA JUDICIOASA A DOTARILOR SI CONSUMABILELOR UTILIZATE IN PROCESUL DE ANALIZA
- RASPUNDE SUB SEMNATURA DE CALITATEA ANALIZELOR EFECTUATE
- PREPARA REACTIVI PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE SI II INREGISTREAZA IN CAIETELE DE REACTIVI


Alte informații:

- SALARUL MINIM NET ASIGURAT PENTRU PERSOANELE CU STUDII SUPERIOARE ESTE DE 2500 DE LEI
- AVEM O GRILĂ DE SALARIZARE ÎN 4 TREPTE
- ÎNCADRAREA PE TREAPTĂ VA FI FĂCUTĂ ÎN FUNCȚIE DE CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ

JOIN OUR COMMUNITY